Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ilgstošās tagadnes veidošana un lietošana – Present Progressive Dažādu teikumu veidošana Ilgstošajā tagadnē, ilgstošās tagadnes laika lietošana.
2. Ilgstošās tagadnes pareizrakstība – Spelling Rules Pareizrakstības noteikumi darbības vārdiem, tiem pievienojot galotni "-ing".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Signālvārdu lietojums ilgstošajā tagadnē - Signal Words in the Present Progressive 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing correct signal word.
2. Pareizrakstība - Spelling 1. izziņas līmenis zema 1 p. Write the verb with -ing.
3. Pareizi un nepareizi vārds ilgstošajā tagadnē - True or False verb with -ing 1. izziņas līmenis zema 1 p. Tick if the spelling of the verb correct or incorrect.
4. Attēla apraksts - Description of Picture 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Match the sentence with correct picture.
5. AM, IS, ARE ilgstošajā tagadnē - Present Progressive, "am/is/are" 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing AM, IS or ARE in the sentences.
6. Īsās atbildes, ko pašreiz dara - Short Answers Present Progressive 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choose the answer for the question.
7. Pareizi un nepareizi teikumi ilgstošajā tagadnē - True or False sentences 1. izziņas līmenis zema 1 p. Tick if the sentence true or false.
8. Pilnie teikumi un saīsinājumi - Long and Short forms 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write the long or the short form of the sentence.
9. Īsās un pilnās atbildes - Answers 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Answering the questions with short and full answers.
10. Ilgstošās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Write the missing form of Present Progressive - affirmative, negative or question.
11. Nolieguma teikumi ilgstošajā tagadnē - Negative sentences 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Read the affirmative sentence and write the negative sentence.
12. Teikumu veidošana - Writing sentences 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Write the verbs from brackets in correct form.
13. Atbildes uz jautājumiem - Answering the Questions 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Read the questions and then answer them.
14. Jautājumi un atbildes par tabulu - Questions and answers 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Study the table. Then answer about it.
15. Skaitļi un darbības - Numbers and Activities 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing number with activities and choosing AM, IS or ARE.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. AM, IS, ARE un darbības vārds - AM, IS, ARE and Verb Citi zema 3 p. Choosing AM, IS or ARE and correct form of the verb.
2. Jautājumu veidošana - Questions Citi augsta 2 p. Read the answer and write the question.
3. Dziesma "What are You Doing? 2" - Song Citi vidēja 3 p. Listen and watch the song, then write in the missing words.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ilgstošās tagadnes pareizrakstība, locīšana - Present Progressive (Continuous) Spelling and Using 00:03:00 zema 13 p. Ilgstošās tagadnes laika veidošana, locīšana un lietošana apgalvojuma un nolieguma teikumos, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
2. Ilgstošās tagadnes veidošana un lietošana - Using of Present Progressive (Continuous) 00:05:00 vidēja 11 p. Ilgstošās tagadnes laika veidošana, locīšana un lietošana apgalvojuma, nolieguma, jautājuma teikumos un īsajās atbildēs, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
3. Ilgstošās tagadnes lietošana dažāda tipa teikumos - Using of Present Progressive (Continuous) Tense 00:07:00 augsta 19,5 p. Ilgstošās tagadnes laika veidošana, locīšana un lietošana apgalvojuma, nolieguma, jautājuma teikumos un īsajās atbildēs, izvēles, aizpildīšanas un savienošanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.