3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Read and learn about Present Progressive (Continuous)!  
(Lasi un mācies par ilgstošo tagadni!)
Svarīgi!
Atkārto "to BE" locīšanu!
 
Watch the video!
 
Ilgstošo tagadni veido:  
Apgalvojuma teikums:
teikuma priekšmets + am / is / are + darbības vārds ar galotni "-ing"
 
tab_apgalv.png
 
Saīsinājumi:
 
Pilnā forma
Saīsinājums
am
'm
is
's
are
're
 
Nolieguma teikums:
teikuma priekšmets + am / is / are + not + darbības vārds ar galotni "-ing"
 
noliegums.png
 
Saīsinājumi:
 
Pilnā forma
Saīsinājums
am not
'm not
is not
isn't
are not
aren't
 
Jautājuma teikums:
Am / Is / Are + teikuma priekšmets + darbības vārds ar galotni "-ing"
 
tab_jaut.png
 
Īsās atbildes:
 
tab_isas_atb.png
 
Svarīgi!
Ilgstošo tagadni lieto, runājot par darbībām, kuras notiek runāšanas brīdī.
Piemērs:
I'm eating a sandwich. - Es pašlaik ēdu sviestmaizi.
You're watching TV. - Tu pašlaik skaties televizoru.
He's riding his bike. - Viņš pašlaik brauc ar riteni.
They're playing football. - Viņi pašlaik spēlē futbolu.
Svarīgi!
Ilgstošo tagadni bieži lieto kopā ar signālvārdiem:
now, just now, right now - pašlaik, tagad
at this moment - pašreizējā brīdī
Look! - Skaties!
Listen! - Klausies!
Svarīgi!
ATCERIES! Ilgstošajā tagadnē parasti nelieto vārdus have (piederēt) – like (patikt) – love (mīlēt) – want (gribēt) – hate (ienīst) – know (zināt) – live (dzīvot)