11.
maijā
Eksāmens ANGĻU VALODĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read and learn about Present Progressive (Continuous)!  
(Lasi un mācies par ilgstošo tagadni!)
Svarīgi!
Atkārto "to BE" locīšanu!
 
Watch the video!
 
Ilgstošo tagadni veido:  
Apgalvojuma teikums:
teikuma priekšmets + am / is / are + darbības vārds ar galotni "-ing"
 
tab_apgalv.png
 
Saīsinājumi:
 
Pilnā forma
Saīsinājums
am
'm
is
's
are
're
 
Nolieguma teikums:
teikuma priekšmets + am / is / are + not + darbības vārds ar galotni "-ing"
 
noliegums.png
 
Saīsinājumi:
 
Pilnā forma
Saīsinājums
am not
'm not
is not
isn't
are not
aren't
 
Jautājuma teikums:
Am / Is / Are + teikuma priekšmets + darbības vārds ar galotni "-ing"
 
tab_jaut.png
 
Īsās atbildes:
 
tab_isas_atb.png
 
Svarīgi!
Ilgstošo tagadni lieto, runājot par darbībām, kuras notiek runāšanas brīdī.
Piemērs:
I'm eating a sandwich. - Es pašlaik ēdu sviestmaizi.
You're watching TV. - Tu pašlaik skaties televizoru.
He's riding his bike. - Viņš pašlaik brauc ar riteni.
They're playing football. - Viņi pašlaik spēlē futbolu.
Svarīgi!
Ilgstošo tagadni bieži lieto kopā ar signālvārdiem:
now, just now, right now - pašlaik, tagad
at this moment - pašreizējā brīdī
Look! - Skaties!
Listen! - Klausies!
Svarīgi!
ATCERIES! Ilgstošajā tagadnē parasti nelieto vārdus have (piederēt) – like (patikt) – love (mīlēt) – want (gribēt) – hate (ienīst) – know (zināt) – live (dzīvot)
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=DOOLn8rOGDc