3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Norādāmie vietniekvārdi "this / these / that / those" Norādāmo vietniekvārdu "this / these / that / those" lietojums teikumos.
2. Jautājumi ar "this, that, these, those" - Questions with "this, that, these, those" Jautājumu veidošana ar norādāmajiem vietniekvārdiem "this", "that", "these" un "those" un atbildes sniegšana.
3. Teikumi ar "There is" un "There are" Teikumu ar "There is" un "There are" veidošana un lietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "This" vai "these" un "that" vai "those" - "This" or "these" and "that" or "those" 1. izziņas līmenis zema 1 p. Choose between single "this / that" and plural "these / those".
2. Apgalvojuma teikumi ar norādāmiem vietniekvārdiem - Sentences with demonstrative pronouns 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Look at the pictures and choose - this, that, these or those.
3. Jautājumi ar norādāmiem vietniekvārdiem - Questions with demonstrative pronouns 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Look at the pictures and choose - this, that, these or those.
4. Teikumi daudzskaitlī - Sentences in plural 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rewrite the sentences in plural.
5. "This" vai "These" lietojums - Using "This" or "These" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Choose "this" or "these".
6. Apgalvojuma teikumi ar "There is/are" - Sentences with "There is/are" 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Read and choose "There is" or "There are".
7. Jautājumi ar "Is/Are there" - Questions with "Is/Are there" 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Read and choose "Is there" or "Are there".
8. Jautājumi ar "Is/Are there" un īsās atbildes - Questions with "Is/Are there" and short answers 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Read and write "Is there" or "Are there", choose the answer.
9. Dažādi teikumi ar "There is/are" - Sentences with "There is/are" 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Read and choose "There is" or "There are".
10. "It's" vai "There's" lietošana - Using "It's" or "There's" 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Read and choose "There's" or "It's".
11. Teikumu veidošana ar "There is/are" - Making sentences with "There is/are" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Make the sentence using "There is" or "There are".
12. Mājas apraksts - Describing the house 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Read the text and choose "There's" or "There are".
13. Istabas apraksts, savienošana ar attēliem - Description of the Room, Pictures 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Write in "There is" or "There are" and match with picture.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumi vienskaitlī un daudzskaitlī - Sentences in singular or plural Citi augsta 2 p. Rewrite the sentences in plural.
2. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence Citi augsta 4 p. Write the words in correct order to make the sentence.
3. Jautājumi un atbildes par attēliem - Questions and Answers about Pictures Citi augsta 4,5 p. Ask the question about picture and then answer it.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Norādāmo vietniekvārdu "this", "that", "these" un "those" lietojums 00:20:00 vidēja 11 p. Norādāmo vietniekvārdu "this", "that", "these" un "those" lietojums apgalvojuma un jautājuma teikumos, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmers.
2. Teikumi ar "There is / are" - Sentences with "There is / are" 00:05:00 vidēja 11 p. Dažāda veida teikumi ar "there is" un "there are", izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmers.
3. Izteiciena "There is / are" lietojums dažāda tipa teikumos - Sentences with "There is / are" 00:07:00 augsta 15,5 p. Dažāda veida teikumi ar "there is" un "there are", atšķirības "It's" un "There's" lietojumā, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmers.