Read and learn about sentences with THERE IS and THERE ARE!
(Lasi un mācies par teikumiem ar "There is" un "There are"!)
 
 
Konstrukcija THERE IS … vai THERE ARE … teikuma sākumā norāda uz to, ka kaut kas kaut kur atrodas, ir vai notiek. Bieži šo konstrukciju lieto, lai aprakstītu kādu vietu.
  
There is a cat on the desk.
There are two pencils in the pencil case.
There is a film on TV.
There is a small coffee table between two armchairs.
Vārdu kārtība angļu valodas un latviešu valodas teikumā ir atšķirīga: latviešu valodā šādi teikumi vienmēr sākas ar vietas apstākli.
 
There is a cat on the desk. - Uz rakstāmgalda ir kaķis.
There are some apples in the basket. - Grozā ir daži āboli.
Veidojot jautājumus, tie sākas ar IS vai ARE.
 
Is there a book on the shelf? - Vai uz plaukta ir grāmata?
Are there any apples in the basket? - Vai grozā ir kādi āboli?
 
tabula_there_is_are.png
 
Saīsinājumi:
There is = There's
There is not = There isn't
There is not = There's not
There are not = There aren't