Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. "This" vai "these" un "that" vai "those" - "This" or "these" and "that" or "those" 1p.
2. Apgalvojuma teikumi ar norādāmiem vietniekvārdiem - Sentences with demonstrative pronouns 1p.
3. Jautājumii ar norādāmiem vietniekvārdiem - Questions with demonstrative pronouns 3p.
4. Teikumi daudzskaitlī - Sentences in plural 2p.
5. "This" vai "These" lietojums - Using "This" or "These" 2p.
6. Teikumi vienskaitlī un daudzskaitlī - Sentences in singular or plural 2p.