Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. "BE going to" veidošana - "BE going to" Izteiciena "BE going to" veidošana un locīšana.
2. "BE going to" lietošana - Using of "BE going to" Izteiciena "BE going to" lietošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choose correct subject in Present Simple sentences.
2. "BE going to" lietojums, izvēles uzdevums - Using of "BE going to" 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choose "don't" or "doesn't" to complete the negative sentence.
3. Tūlīt kaut kas notiks - Is going to happen 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Write what is going to happen.
4. Apgalvojuma teikumi ar "be going to" - Affirmative with "be going to" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Make the affirmative sentences with "be going to".
5. Nolieguma teikumi ar "be going to" - Negative sentences with "be going to" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write negative sentences with "be going to".
6. Jautājumi un īsās atbildes, tabula - Questions and short answers 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing correct subject pronoun and matching with other sentence.
7. "Be going to" dažādos teikumos - Writing missing sentences with "be going to" 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write the missing form of Present Simple - affirmative, negative or question.
8. Nākotnes profesija - Future Profession 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Study the table. Then answer questions about it using "be going to" form.
9. Dažādi teikumi ar "be going to" - Different sentences with 'be going to' 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Making different sentences with 'be going to'.
10. Plāni nedēļas nogalei - Plans for Weekend 2. izziņas līmenis augsta 7,5 p. Watching the video and writing plans for weekend, matching exercise.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "be going to" jautājumos - "be going to" in the questions Citi vidēja 2 p. Write the questions with "be going to".
2. Plāni nākamajai nedēļai - Plans for next week Citi augsta 2 p. Writing about child's plans for next week using "be going to" form.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "Be going to" nākotnes iztekšanai, veidošana - 'be going to' for Future 00:05:00 vidēja 12 p. Dažādu teikumu veidošana ar izteicienu "be going to"; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes, valodas lietojums.
2. Teikumu ar "be going to" veidošana un lietošana - Using "be going to" 00:10:00 augsta 21,5 p. Dažādu teikumu veidošana un lietošana ar izteicienu "be going to"; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes, valodas lietojums.