Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

21,5p.
1. Jautājumi un īsās atbildes, tabula - Questions and short answers 4p.
2. "Be going to" dažādos teikumos - Writing missing sentences with "be going to" 2p.
3. Nākotnes profesija - Future Profession 3p.
4. Dažādi teikumi ar "be going to" - Different sentences with 'be going to' 3p.
5. Plāni nedēļas nogalei - Plans for Weekend 7,5p.
6. Plāni nākamajai nedēļai - Plans for next week 2p.