Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject 1,5p.
2. "BE going to" lietojums, izvēles uzdevums - Using of "BE going to" 1,5p.
3. Tūlīt kaut kas notiks - Is going to happen 3p.
4. Apgalvojuma teikumi ar "be going to" - Affirmative with "be going to" 2p.
5. Nolieguma teikumi ar "be going to" - Negative sentences with "be going to" 2p.
6. "be going to" jautājumos - "be going to" in the questions 2p.