Teorija

Listen, repeat and learn!  (Klausies, atkārto un mācies!)
  
week  —  [wi:k] — nedēļa
Monday  — ['mʌndei] — pirmdiena
Tuesday  — ['tju:zdei] — otrdiena
Wednesday  —  ['wenzdei] — trešdiena
Thursday  —  ['θə:zdei] — ceturtdiena
Friday  —  ['fraidei] — piektdiena
Saturday  — ['sætədei] — sestdiena
Sunday  —  ['sʌndei] — svētdiena
Svarīgi!
Atceries! Nedēļas dienas angļu valodā vienmēr raksta ar lielo sākuma burtu!
morning3.png
morning  — ['mɔ:niŋ] — rīts
 
afternoon3.png
afternoon  — [ˌɑ:ftə'nu:n] — pēcpusdiena, diena
evening1.jpg
evening — ['i:vniŋ] — vakars
night5.png
night — [nait] — nakts
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=ukoKq_yb9_8
https://www.youtube.com/watch?v=Lr1BBoNu6hI
https://www.youtube.com/watch?v=qe6F2J3_v3U