Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Neregulārie darbības vārdi pagātnē - Past Forms of Irregular Verbs 1,5p.
2. Neregulārie darbības vārdi - Irregular Verbs 2p.
3. Signālvārdi vienkāršajā pagātnē - Signal Words in the Simple Past 1,5p.
4. Tagadne un pagātne, aizpildīšanas uzdevums - Simple Present and Past 1,5p.
5. Apgalvojuma teikumu veidošana - Affirmative Sentences 2p.
6. Apgalvojuma un nolieguma teikumi - Affirmative and Negative Sentences 2p.
7. Vienkāršās pagātnes teikumu pareizrakstība, izvēles - Spelling the Past Simple sentences 1,5p.