27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Study and remember some adjectives about your family members.
(Iemācies un atceries dažus īpašības vārdus, lai runātu par ģimenes locekļiem!)
 
4.jpg
large  /lɑ: dʒ/ – liels
small  – /smɔ: l/ – mazs
young  –  /jʌŋ/ – jauns
old  – /əʊld/ – vecs
elder  – /ˈeldər/ – vecākais
younger  – /jʌŋər/ – jaunākais
close  – /kləʊz/ – tuvs
friendly  – /ˈfrendli/ – draudzīgs
favourite  – /ˈfeɪvərɪt/ – mīļākais
loving  – /ˈlʌvɪŋ/ – mīlošs
pretty  – /ˈprɪti/ – jauks, patīkams
funny  – /ˈfʌni/ – smieklīgs, jautrs
clever  – /ˈklevə/ – gudrs
Piemērs:
My brother is funny and loving. – Mans brālis ir jautrs un mīlošs.
Are you friendly? – Vai tu esi draudzīgs?
Atsauce:
https://rampages.us/izdivine/2015/10/27/happy-thoughts-happy-families/