Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

20,5p.
1. Iepakojums – Containers 3p.
2. Jautājumu uzdošana ar "How much" vai "How many" – How much / How many 3p.
3. Klausīšanās, dziesma – Listening, song 3p.
4. Vārdu kārtība teikumā – Word order 4,5p.
5. Klausīšanās, dziesma – How Many Song 7p.