Teorija

Uzdevumi

1. Quantifiers 'much and many'

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Grammar. All, every or whole

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Grammar. Some, any, no

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Grammar. Any or no

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Practice. Much or many

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Practice. Few, a few, little, a little

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Practice. Both, neither, either

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Grammar. Neither/either/none/any

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Different quantifiers. All, everything, everybody

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Quantifiers

Grūtības pakāpe: vidēja

5
11. Grammar. Every or all

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Grammar. Both, either, neither

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Listening. Going home

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
14. Listening. The zoologist

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
15. Listening. South African Landscape

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Listening. Hotel for her

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
17. Listening. Dj Host

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
18. Listening. Fashion sense

Grūtības pakāpe: augsta

3,5
19. Listening. Good company

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
20. Listening. Future of papers

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
21. Listening. Star Wars

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Testi

1. Training test. All types of quantifiers

Grūtības pakāpe: vidēja

7,5
2. Training test. Quantifiers

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem