Teorija

Uzdevumi

1. Verbs and prepositions

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Nouns, adjectives and prepositions

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Verbs, prepositions

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Prepositions of time

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Prepositions. Place and location

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Prepositions of time

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Prepositions for and since

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Prepositions by and until

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Prepositions of and from

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Prepositions with verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Prepositions with adjectives

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Prepositions. Different cases

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Listening. A song by Smash

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
14. Listening. Teachers

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
15. Listening. A song by Britney Spears

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Listening. Digital content

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Testi

1. Training test. Prepositions (diifferent types)

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Training test. Verbs, nouns, adjectives+ prepositions

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem