Teorija

Uzdevumi

1. Grammar. Phrasal verbs

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Grammar. In/out with phrasal verbs

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. In, into, out, out of + phrasal verbs

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Grammar. Verb+ out

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Phrasal verbs + on/off

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Grammar. Different phrasal verbs + up

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Grammar. Phrasal verbs + down

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Listening. Her doover

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
9. Listening. Business gone bad

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
10. Listening. Broke in the Big Apple

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
11. Listening. The surprising habits of original thinkers

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
12. Listening. The omelet

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Listening. Touchy topics

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
14. Listening. Shopping online for Christmas

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
15. Listening. Coach holds on to his job

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Listening. A famous singer

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Testi

1. Training test. Phrasal verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Training test. Different types of phrasal verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

10,5

Materiāli skolotājiem