Teorija

Uzdevumi

1. Jobs (definitions)

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Spelling. Formal words for work

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Spelling. Work and jobs

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Vocabulary. Definitions

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Vocabulary. Different jobs

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Reading. Stress at work

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Reading. Money matters

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Reading. Internet police

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Definitions. Work terms

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Definitions. Professions

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Definitions. Employment/unemployment

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Listening. Sweatshops

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
13. Listening. Job interviews

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
14. Listening. Minimum wage

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
15. Listening. Qualifications

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Listening. Salary caps

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
17. Listening. Where to work in Asia?

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
18. Listening. Work from abroad

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
19. Listening. Work on the go

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Reading. Panel job interview (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Language Use. A class of happiness (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Listening. Women in science (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Reading. Wildlife photographer (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Testi

1. Training test. Work and jobs

Grūtības pakāpe: vidēja

10,5
2. Training test. All about work

Grūtības pakāpe: vidēja

10,5

Materiāli skolotājiem