Teorija

Uzdevumi

1. Vocabulary. General terms about town, country

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Vocabulary. Places in the city

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Vocabulary. In the city

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Spelling. About the country

Grūtības pakāpe: zema

1,5
5. Spelling. Town and country places

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Spelling. Country and country life

Grūtības pakāpe: zema

1,5
7. Definitions. Walking around and in the city

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Definitions. Country life

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Definitions. In the country

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Reading. Mexico City and the crisis of urbanization

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Reading. City and country

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Listening. Sightseeing

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
13. Listening. Picnics

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
14. Listening. Hanging out in Santiago

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
15. Listening. Cars and traffic

Grūtības pakāpe: augsta

4,5
16. Listening. Car smash ups

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Listening. San Francisco (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Listening. Copenhagen (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Listening. Japan (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
4. Language Use. The Great Wall of China (2014)

Grūtības pakāpe: zema

10

Testi

1. Training test. Town and country

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Training test. All about city and country life

Grūtības pakāpe: vidēja

10,5

Materiāli skolotājiem