Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Vienkāršās tagadnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 2p.
2. Apgalvojuma teikumu veidošana - Affirmative Sentences 2p.
3. Nolieguma teikumi vienkāršajā tagadnē - Negative Sentences 3p.
4. Teikumu veidošana – Writing Sentences 3p.
5. Teikumu veidošana – Sentences I 3p.
6. Teikumu veidošana – Sentences III 3p.