Teorija

Uzdevumi

1. Atpazīsti krāsas – Recognize the Colours

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Atpazīsti rotaļlietas – Recognize the Toys

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Atpazīsti rotaļlietas – Recognize the Toys

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Pārrakstīšana, rotaļlietas - Copying, toys

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Tulkojums angliski, Rotaļlietas – Translating into English, Toys

Grūtības pakāpe: zema

1,5
6. Atpazīsti krāsas - Colours

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Pārrakstīšana, krāsas - Copying, colours

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Atpazīsti rotaļlietu attēlā - Recognize the Toys in the Picture

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Pabeigt vārdu, Rotaļlietas – Ending the Words, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Jaukti burti, krāsas – Mixing Letters, Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

4,5
11. Paslēptie vārdi, Krāsas – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Paslēptie vārdi, Rotaļlietas – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Paslēptie vārdi, Toys – Spelling and vocabulary, Game «The snake»

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Jaukti burti, rotaļlietas – Mixing Letters, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Vārdu veidošana, rotaļlietas – Word making, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Rakstīšana, Rotaļlietas - Writing, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

5
17. Attēls ar vārdu, Rotaļlietas – Word under the picture, Toys

Grūtības pakāpe: zema

3
18. Izlaisti patskaņi, Rotaļlietas – Missing Vowels, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Izlaistie burti, rotaļlietas - Missing Letters, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Savienošana, rakstīšana, Manas rotaļlietas – Matching, My Toys

Grūtības pakāpe: augsta

6
21. Klausīšanās, rotaļlietas - Listening, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
22. Klausīšanās, krāsas - Listening, Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
23. Klausīšanās, Rotaļlietas, izvēles uzd. – Listening, Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Rotaļlietas un krāsas - Toys and Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Rakstīšana, rotaļlietas - Writing, Toys

Grūtības pakāpe: augsta

3
26. Diktāts, Krāsas – Dictation, Colours

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Diktāts, Rotaļlietas – Dictation, Toys

Grūtības pakāpe: augsta

6
28. Rotaļlietu un krāsu dziesma "Toys Song" - The song of colours and toys

Grūtības pakāpe: augsta

3
29. Dziesma "Toys Song" - Song

Grūtības pakāpe: augsta

3
30. Lasīšana, rotaļistaba - Reading, Playroom

Grūtības pakāpe: augsta

2
31. Lasīšana, atpazīsti istabu - Reading, My Playroom

Grūtības pakāpe: augsta

3
32. Rakstīšana, krāsas un rotaļlietas - Writing, Colours and Toys

Grūtības pakāpe: augsta

3
33. Burtu juceklis, Rotaļlietas – Wordsearch, Toys

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Krāsas – Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

32
2. Rotaļlietas I – Toys I

Grūtības pakāpe: vidēja

27
3. Rotaļlietas un krāsas I - Toys and Colours I

Grūtības pakāpe: augsta

33

Metodiskie materiāli