Teorija

Uzdevumi

1. Atpazīsti krāsas - Colours

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Atpazīsti rotaļlietu - Toys

Grūtības pakāpe: zema

3
3. Pārrakstīšana, rotaļlietas - Copying, toys

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Atpazīsti krāsas - Colours

Grūtības pakāpe: zema

3
5. Pārrakstīšana, krāsas - Copying, colours

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Atpazīsti rotaļlietu - Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Vārdu veidošana, krāsas - Word making, colours

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Vārdu veidošana, rotaļlietas - Word making, toys

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Rakstīšana, rotaļlietas - Writing, toys

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Izlaistie burti, rotaļlietas - Missing letters, toys

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Klausīšanās, rotaļlietas - Listening, toys

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Rotaļlietas un krāsas - Toys and colours

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Rakstīšana, rotaļlietas - Writing, toys

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Rotaļlietu un krāsu dziesma "Toys Song" - The song of colours and toys

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Dziesma "Toys Song" - Song

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Lasīšana, rotaļistaba - Reading, playroom

Grūtības pakāpe: augsta

2
17. Lasīšana, atpazīsti istabu - Reading, play room

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Rakstīšana, krāsas un rotaļlietas - Writing, colours and toys

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Krāsas - Colours

Grūtības pakāpe: vidēja

29
2. Rotaļlietas - Toys

Grūtības pakāpe: vidēja

27
3. Rotaļlietas un krāsas I - Toys and Colours I

Grūtības pakāpe: augsta

33
4. Rotaļlietas un krāsas II - Toys and colours II

Grūtības pakāpe: augsta

16

Metodiskie materiāli