3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers – Skolotājiem Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Illnesses I Vocabulary of illnesses: cold, cough. earache, fever, flu, headache, high temperature, rash, runny nose, sore throat, stomachache, toothache. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. Illnesses II Vocabulary related to health problems: allergy, broken arm, cancer, ill, illness, sick, sneeze, virus. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Illnesses – useful phrases Useful phrases. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Covid-19 useful phrases Useful phrases. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
5. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Listening and choosing the translation into Latvian – Klausīšanās un tulkojuma izvēle 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing Latvian translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Listening and writing the translation into Latvian – Klausīšanās un tulkojuma rakstīšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing Latvian translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
3. Choosing the translation in English. Phrases – Tulkojuma izvēle. Frāzes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the phrase in Latvian and choosing the correct translation. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Atpazīst un lieto pieklājības frāzes ikdienas saziņas situācijās (piemēram, apsveicot svētkos). (=VS.6.1.1.9.)
4. Listening and choosing the translation. Phrases – Klausīšanās un tulkojuma izvēle. Frāzes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct translation. Klausās un izvēlas no piedāvātajām teksta atbildēm atbilstošo. Klausās un saskaņo tos ar apgalvojumiem/jautājumiem.
5. Writing the translation into English – Tulkojuma rakstīšana angļu valodā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Writing the correct translation. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
6. Choosing the pronunciation – Izrunas izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Choosing the correct pronunciation for the given word. Klausās izrunu un izvēlas no piedāvātajiem teksta variantiem atbilstošo. Klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus (piemēram, savieno vārda izrunu ar rakstīto vārdu).
7. Unscrambling the word – Vārda veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Putting letters of the word into the correct order. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Pieraksta vārdus un frāzes, ko saprot, izsaka minējumus par to, ko nesaprot.(=VS.6.3.1.6.)
8. Dictation – Diktāts 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Listening and writing the word you hear with the correct spelling. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
9. Listening and choosing the answer – Klausīšanās un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listening and dragging the correct subject. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
10. Making the dialogue – Dialoga veidošana 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Putting up the dialogue in the correct order. Veido dialogus un īsus tekstus. (VS.6.2.1.1.) Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
11. Reading the dialogue and choosing the answer. True or false – Dialoga lasīšana un atbildes izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Reading the text and choosing the correct answer. Saskata notikumu secību īsos stāstos un vienkāršos aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, izvēloties pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.) Izvēlas informāciju atbilstoši kontekstam.
12. Completing the sentences –Teikumu aizpildīšana 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Choosing the correct answer based on the information in the video. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dragging the translation of phrases – Frāžu tulkojuma ievilkšana Citi vidēja 3 p. Reading and dragging the correct translation. Izsecina vārda nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
2. Listening and choosing the statement – Klausīšanās un apgalvojuma izvēle Citi augsta 6 p. Choosing the correct statement based on the information. Uzlabo pareizrakstību un valodas lietojumu savā tekstā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. (=VS.6.3.1.9.) Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
3. Dragging the correct word in the sentences – Vārda ievilkšana teikumos Citi augsta 4 p. Reading the senetences and dragging the correct word or phrase from the given ones. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Listening and dragging the sentence – Klausīšanās un teikuma ievilkšana Citi augsta 4 p. Listening and dragging the correct subject. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Illnesses I 00:20:00 vidēja 23 p. Vārdu krājums: slimību nosaukumi, frāzes, termini; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Illnesses II 00:20:00 vidēja 20 p. Vārdu krājums: slimību nosaukumi, frāzes, termini; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Illnesses III 00:45:00 augsta 36 p. Vārdu krājums: slimību nosaukumi, frāzes, termini; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Illnesses IV 00:40:00 vidēja 32 p. Vārdu krājums: slimību nosaukumi, frāzes, termini; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi, tiek pārbaudītas skolēna vārdu pareizrakstības, valodas lietojuma, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.