3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Read, listen and learn some new words.
Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus!
allergy — [ˈæl.ə.dʒi] — alerģija
 
 
broken arm — [ˌbrəʊkənˈɑːm] — lauzta roka
 
cancer — [ˈkæn.sər] — vēzis
 
ill — [ɪl] — slims
 
illness — [ˈɪl.nəs] — slimība (sajūtu līmenī, cilvēka pašsajūta)
 
sick — [sɪk] — slikta pašsajūta
 
sneeze — [sniːz] — šķaudiens
 
virus — [ˈvaɪə.rəs] — vīruss