Teorija

Read and learn about Past Simple and Irregular Verbs.
Lasi un mācies par vienkāršo pagātni un neregulāriem darbības vārdiem!
Svarīgi!
Lai mācītos par vienkāršās pagātnes neregulārajiem darbības vārdiem, ir jāatkārto 4. klasē mācītā tēma "Vienkāršā pagātne. Regulārie darbības vārdi". 
Past Simple Irregular Verbs
VIENKĀRŠĀ PAGĀTNE ir darbības vārda 2. pamatforma.
Vienkāršajā pagātnē neregulārajiem darbības vārdiem visās personās ir viena un tā pati forma.
Vienkāršo pagātni ar neregulāriem darbības vārdiem veido:
Apgalvojuma teikums
 
teikuma priekšmets + darbības vārds otrajā pamatformā*
I wrote
es rakstīju
you wrote
tu rakstīji
he wrote
viņš rakstīja
she wrote
viņa rakstīja
it wrote
tas, tā rakstīja
we wrote
mēs rakstījām
you wrote
jūs rakstījāt
they wrote
viņi, viņas, tie, tās rakstīja
 
went to the cinema yesterday. – Es gāju uz kinoteātri vakar.
We met a month ago. – Mēs satikāmies mēnesi atpakaļ.
 
*Neregulāro darbības vārdu formas var atrast tabulā lejup vai internetā – The Table of Irregular Verbs
Nolieguma teikumos
 
teikuma priekšmets + did + not + darbības vārds nenoteiksmē
I did not write
es nerakstīju
you did not write
tu nerakstīji
he did not write
viņš nerakstīja
she did not write
viņa nerakstīja
it did not write
tas, tā nerakstīja
we did not write
mēs nerakstījām
you did not write
jūs nerakstījāt
they did not write
viņi, viņas, tie, tās nerakstīja
 
Pilnā nolieguma forma
Saīsinātā nolieguma forma
did not
didn't
 
Elza didn't sleep well last night. – Elza negulēja labi pagājušajā naktī.
My dad didn't hear what I said. – Mans tētis nedzirdēja, ko es teicu.
Jautājuma teikumos
 
Did + teikuma priekšmets + darbības vārds nenoteiksmē
Did I write?
Vai es rakstīju?
Did you write?
Vai tu rakstīji?
Did he write?
Vai viņš rakstīja?
Did she write?
Vai viņa rakstīja?
Did it write?
Vai tas, tā rakstīja?
Did we write?
Vai mēs rakstījām?
Did you write?
Vai jūs rakstījāt?
Did they write?
Vai viņi, viņas, tie, tās rakstīja?
 
Did they find the keys? – Vai viņi atrada atslēgas?
Did Irene read that book? – Vai Irēna izlasīja to grāmatu?
Īsās atbildes
 
Jautājums
Atbilžu varianti
Did I write?
 
Yes, you did.
No, you didn't.
Did he / she / it write?
Yes, he / she / it did.
No, he / she / it didn't.
Did we / you / they write?
Yes, we / you / they did.
No, we / you /they didn't.
The Table of Irregular Verbs
Neregulāro darbības vārdu tabula
Šeit ir minēti visbiežāk lietotie neregulārie darbības vārdi, bet to ir daudz vairāk.
 
1.png
Atsauce:
www.youtube.com, FlyWay English, Past Simple Irregular Verbs | ENGLIHSH GRAMMAR VIDEOS