Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. For teachers – Skolotājiem Description of teaching materials.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Shops I Vocabulary of different types of shops: art shop, bookshop, clothes shop, fabric shop, furniture shop, gift shop, souvenir shop, hardware shop, music shop, pet shop, second hand shop, shoes shop, sweet shop, toy shop. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
2. Shops II Vocabulary of different types of shops: antiques shop, jeweller's, fishmonger's, newsagent's, shopping centre, shopping mall, sports shop, online shopping. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
3. Things At the Newsagent's Vocabulary of things at the newsagent's: envelope, magazine, newspaper, postcard, stamp. Izmanto ilustrācijas, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
4. Phrases In the Cafe – Frāzes kafejnīcā Useful phrases being at the cafe. Visbiežāk lietotās frāzes kafejnīcā. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas/virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
5. Phrases In the Shop – Frāzes veikalā Useful phrases being at the shops. Visbiežāk lietotās frāzes veikalos. Redzot un dzirdot vārdu, ir vieglāk to atpazīt un lietot savā runā un tekstos. (V.Li.3.2.) Izmanto ilustrācijas/virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju. (VS.6.2.1.3.)
6. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Recognizing the word in the picture. Shops – Attēla atpazīšana. Shops 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the name of the shop for each picture. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši digitālam kontekstam.
2. How many words. Shops – Cik daudz vārdu, Veikali 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reading the list of words and recognizing and counting the names connected to shopping. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
3. Listening and dragging the correct translation. Shops – Klausīšanās un tulkojuma ievilkšana. Veikali 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening and dragging the correct translation from the given ones. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
4. Choosing the translation. Words and phrases in the cafe and the shop – Tulkojuma izvēle. Frāzes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading the phrase in Latvian and choosing the correct translation. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Atpazīst un lieto pieklājības frāzes ikdienas saziņas situācijās (piemēram, apsveicot svētkos). (=VS.6.1.1.9.)
5. Reading and choosing the shop – Lasīšana un veikala izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading the sentence and choosing the word based on the context. Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.
6. Reading, listening and choosing – Lasīšana, klausīšanās un apgalvojuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct answer based on the context. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
7. Listening and choosing the translation. Phrases – Lasīšana, klausīšanās un apgalvojuma izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Listening and choosing the correct translation. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver audiālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekst uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
8. Reading: choosing the answer. Shopping list – Lasīšana: izvēles uzdevums. Iepirkšanās saraksts 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Choosing the correct answer based on the information in the dialogue. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, atzīmējot, vai apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi).(=VS.6.1.1.3.)
9. Dictation. Shops – Diktāts. Shops 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listening and writing the word you hear with the correct spelling. Pieraksta vārdus un frāzes, ko dzird un saprot.(=VS.6.3.1.6.)
10. Reading and comparing the picture with the sentence – Attēla un teikuma salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reading and choosing the appropriate statement about the picture and the sentence. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Saskata sakarības vienkāršos teikumos un aprakstos, attēlos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
11. Spelling. Shops – Izruna pa burtiem. Veikali 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Listening to the spelling and choosing the word. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā; pazīst izrunātos burtus.
12. Reading and dragging the translation of phrase – Lasīšana un frāžu ievilkšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading and dragging the correct translation. Izsecina vārda nozīmi un izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Writing names of things and shops – Lietu un veikalu nosaukumu rakstīšana Citi vidēja 4 p. Writing forms of irregular verbs in Past Simple. Raksta iegaumētas darbības vārda neregulārās formas: vienkāršā pagātne.
2. Watching the video and writing the missing words – Video: iztrūkstošo vārdu rakstīšana Citi vidēja 4 p. Choosing the correct answer based on the information in the video. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos un aprakstos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni (piemēram, pareizo atbildi).(=VS.6.1.1.3.)
3. Making the dialogue in the cafe – Dialoga veidošana kafejnīcā Citi augsta 6 p. Putting up the dialogue in the correct order. Veido dialogus un īsus tekstus. (VS.6.2.1.1.) Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)
4. Making the dialogue in the shop – Dialoga veidošana veikalā Citi augsta 6 p. Putting up the dialogue in the correct order. Veido dialogus un īsus tekstus. (VS.6.2.1.1.) Sakārto dialoga tekstu notikumu secībā, pamatojoties uz informāciju par darbības vietu un laiku. (VS.6.2.1.6.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Shops and Cafe I 00:30:00 zema 10 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Veikali". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu, parādot savu izpratni.
2. Shops and Cafe II 00:30:00 vidēja 13 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Veikali". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu, parādot savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Shops and Cafe III 00:40:00 augsta 29 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Veikali". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu, parādot savu izpratni.
2. Shops and Cafe IV 00:40:00 vidēja 31 p. Tiek pārbaudītas skolēna klausīšanās, lasīšanas un pareizrakstības prasmes ar vārdu krājumu, kas saistīts ar tēmu "Veikali". Tiek pārbaudīta skolēna prasme saskatīt notikumu/burtu secīgumu, parādot savu izpratni.