Useful phrases to remember.
Frāzes, ko atcerēties!
 
cafe.jpg
menu — [ˈmenjuː] —  ēdienkarte
order — [ˈɔːdə(r)] —  pasūtīt ēdienu
waitress — [ˈweɪtrəs] — viesmīle
waiter — [ˈweɪtə(r)] — viesmīlis
Can I have...? — Vai es varu palūgt...?
Can I order...? — Vai es varu pasūtīt...?
I would like... — Es gribētu (vēlētos)...
I'd like... — Es gribētu (vēlētos)...
Would you like...? — Vai Jūs gribētu (vēlētos)...?
What would you like? — Ko Jūs gribētu (vēlētos)?
Are you ready to order? — Vai jūs esat gatavi pasūtīt?
We are ready to order. — Mēs esam gatavi pasūtīt.
I will take... — Es ņemšu...
I'll take... — Es ņemšu...
Can I have the bill, please? — Vai es varu palūgt rēķinu?
Here you are. —  Lūdzu. (Šo frāzi "Lūdzu" lieto, kad kaut ko pasniedz citai personai.)