Learn the new words. Read, listen and repeat.
Mācies jaunos vārdiņus! Lasi, klausies un atkārto!
bakery.jpg
baker's — [ˈbeɪ.kərz] — maiznīca
butchers2 pix_.jpg
butcher's — [ˈbʊtʃ.ərz] — gaļas veikals
greengrocers.jpg
greengrocer's — [ˈɡriːŋ.ɡrəʊ.sərz] — augļu un dārzeņu veikals
jewellers pix2-w800.jpg
jeweller's — [ˈdʒuː.ə.lərz] — juvelieru izstrādājumu veikals (*British English)
jeweler's — [ˈdʒuː.ə.lərz] — juvelieru izstrādājumu veikals (*American English)
newsagents2-w800.jpg
newsagent's — [ˈnjuːzˌeɪ.dʒənts] — preses izdevumu tirdzniecības vieta, kiosks
shopping-mall-w800.jpg
shopping centre — [ˈʃɒp.ɪŋ ˌsen.tər] — iepirkšanās centrs
'
shopping mall — [ˈʃɒp.ɪŋ ˌmɔːl] — iepirkšanās centrs
Tooykrub Shutterstock.jpg
sports shop — [ˈspɔːtsˌʃɒp] — sporta apģērbu veikals
shutterstock_461355724.jpg
online shopping — [ˈɒn.laɪnˈʃɒp.ɪŋ] — iepirkšanās tiešsaistē (internetveikalā)
* Britu angļu valodā runā Apvienotajā Karalistē un Eiropā
*Amerikāņu angļu valodā runā Amerikas Savienotajās valstīs