Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Usage of "Be going to" – "Be going to" lietošana Usage of the form "be going to". Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
2. Forms of "Be going to" – "Be going to" veidošana How to form "be going to". Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
3. Imperatives – Pavēles izteiksme How to form Imperatives. Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
4. Imperative, Let – Pavēles izteiksme ar Let How to form the Imperative with the word "Let". Izmanto virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.)
5. Useful things – Noderīgo lietu stūrītis Additional websites where to learn and practice the vocabulary and grammar.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choosing the correct form of "be going to" – "Be going to" formas izvēle 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the correct form of "be going to". Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
2. Choosing the subject – Teikuma priekšmeta izvēle 1. izziņas līmenis zema 3 p. Choosing the correct subject of the sentence. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un izvēlas vārdu, balstoties uz kontekstu.
3. Dragging the form of "be going to". Affirmative – Formas "be going to" ievilkšana. Apgalvojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dragging the correct form of "be going to" in the sentence. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un izvēlas vārdu, balstoties uz kontekstu.
4. Is going to happen – Kaut kas tūlīt notiks 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Write what is going to happen based on the given information. Raksta teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
5. Writing negative sentences – Nolieguma veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write negative sentences with "be going to". Saskata sakarību, kā veidot teikumus pagātnē, izmantojot "be going to" formu; veido nolieguma teikumus. Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
6. Dragging the questions. Short answers – Jautājumu ievilkšana. Īsās atbildes 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dragging the correct form of "be going to" in the sentence. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Saskata notikumu secību vienkāršos teikumos; uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un izvēlas vārdu, balstoties uz kontekstu.
7. Choosing the imperative – Pavēles izteiksme. Izvēles uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choosing the right variant for completing imperative. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo. Uztver galveno domu, parāda savu izpratni.(=VS.6.1.1.3.) Lasa teikumus un izvēlas vārdu, balstoties uz kontekstu.
8. Writing imperatives – Pavēles izteiksmes rakstīšana 2. izziņas līmenis zema 2 p. Fill in the gaps with positive or negative forms of imperative. Pabeidz teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
9. Making imperatives – Teikuma pārveidošana par pavēles izteiksmi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the positive form of imperatives. Raksta teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
10. Making negative imperatives – Teikuma pārveidošana par aizliegumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the negative form of imperatives. Raksta aizliegumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
11. Writing imperatives with "Let's, Let's not" – Teikumu veidošana ar "Let's, Let's not" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Writing imperatives with "Let's", "Let's not". Raksta teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
12. Word order using imperatives – Vārdu secība teikumā pavēles izteiksmē 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Forming sentences from the given words. Veido teikumus, sakārtojot vārdus pareizā secībā, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Writing missing sentences – Iztrūkstošo teikumu veidošana Citi vidēja 4 p. Writing missing sentences using the form of "be going to". Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
2. Writing future professions – Nākotnes profesiju rakstīšana Citi augsta 6 p. Study the table. Then answer questions about it using "be going to" form. Saskata sakarības starp darbības vārda formām "be going to". Raksta vienkāršus teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
3. Translating imperatives – Pavēles izteiksme, tulkošana Citi augsta 3 p. Writing the translation of imperatives. Izsecina vārda nozīmi. (VS.6.3.1.4.) Iztulko teikumus, izmantojot apgūtos teikumu struktūras paraugus un atbilstošu vārdu kārtību. (=VS.6.3.1.8.)
4. Dragging the translation. Imperative with "Let" – Tulkojuma ievilkšana. Pavēles izteiksme ar "Let" Citi augsta 2 p. Listening and dragging the correct translation from the given ones. Izmanto ilustrācijas un virsrakstus, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju; uztver digitālu tekstu. (VS.6.2.1.3.) Izvēlas piemērotāko informāciju atbilstoši kontekstam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Be going to and Imperatives I 00:20:00 zema 15 p. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt, veidot un lietot gramatiskas struktūras kā "Be going to" un "Imperatives" un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Be going to and Imperatives II 00:20:00 vidēja 14 p. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt, veidot un lietot gramatiskas struktūras kā "Be going to" un "Imperatives" un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Be going to and Imperatives III 00:40:00 augsta 34 p. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt, veidot un lietot gramatiskas struktūras kā "Be going to" un "Imperatives" un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.
2. Be going to and Imperatives IV 00:40:00 vidēja 28 p. Tiek pārbaudīta skolēna prasme analizēt, veidot un lietot gramatiskas struktūras kā "Be going to" un "Imperatives" un, pamatojoties uz tām, parādīt savu izpratni.