Read and learn about imperative.
Lasi un mācies par pavēles izteiksmi!
Lai izteiktu pavēli ierosinājuma formā par pirmo vai trešo personu, lieto Let + personas vietniekvārds papildinātāja locījumā vai lietvārds.
Pirmā persona (papildinātāja locījumā) — vienskaitlī me, daudzskaitlī - us.
Piemērs:
Let me go. — Ļauj man iet.
Let me help you. — Ļauj man Tev palīdzēt.
Ja mēs kādu ielūdzam kaut ko darīt kopā, tad lieto Let us, kas veido saīsinājumu Let's.
Piemērs:
Let us meet. — Satiekamies!
Let's meet in the park on Friday. — Satiekamies parkā piektdien.
Let us go. — Iesim!
Let's go to the new shop. — Aiziesim uz jauno veikalu.
Lai veidotu nolieguma formu, lieto Let's not.
Piemērs:
Let's not talk about it. — Nerunāsim par to.
Let's not forget to buy vegetables. — Neaizmirsīsim nopirkt dārzeņus.
Trešā persona (papildinātāja locījumā) — vienskaitlī him, her, it, daudzskaitlī them.
Piemērs:
Let him go. — Lai viņš iet.
Let her go. — Lai viņa iet.
Let it go. — Lai tas (tā) iet.
Let them go. — Lai viņi (viņas, tie, tās) iet.
Var lietot arī lietvārdu.
Piemērs:
Let Emma go outside. — Lai Emma iet ārā.
Let the children stay at home. — Lai bērni paliek mājās.