Lai papildus mācītos un nostiprinātu vārdiņus un frāzes angliski
 
Gramatika
Video
1. Be going to (2:10 min garš video A2 līmenim, īss skaidrojums, kad lieto "be going to", dažādi piemēri)

2. Be going to (1: 50 min garš skaidrojošs video B1 līmenim, skaidrojums, kad lieto "be going to" formu ar piemēriem, video beigās ir uzdevums par vārdu secību teikumā)
 
3. Imperatives (1: 08 min garš video, video tiek runāts B1 līmenī, vizuāli piemēri A2 līmenim par pavēles izteiksmi)
 
4. Imperative. The song (2: 40 min garš video A1/A2 līmenim, dziesmas teksts pavēles izteiksmē, video 2. daļā tiek rādīti subtitri, bet jādzied skatītājam)
 
5. Let, Imperative (11: 19 min garš video B1 līmenim, izskaidrota pavēles izteiksmes apgalvojuma un nolieguma forma, kā arī pavēles izteiksme ar Let)

6. Let's, Imperative (9:00 min garš video A2 līmenim, video ietilpst: dialogs, dziesma, stāstiņi ar pavēles izteiksmi un Let formu)
 
Spēles
 
2. Balonu spridzināšana (A2 līmenis, dotajam teikumam jāizvēlas pareizais vārds, teikums ir ierakstīts vilciena vagonā un jānoķer pareizais balons)
 
3. Vienkārši izdari to (galda spēle ar digitālo metamo kauliņu A2 līmenim, doti teikumi pavēles izteiksmē, kas ir jāizpilda)
 
4. Trāpi balonā un atbildi (A2 līmenis, kad izšauj uz balonu, atveras jautājums, kur jāizvēlas darbības vārds pavēles izteiksmē. balstoties uz teikuma kontekstu)
 
5. Pārbaudi savas zināšanas (A2 līmenis, bilde ir jāsavieno ar doto teikumu pavēles izteiksmē)
 
6. Nākotnes plāni (B1 līmenis, dots teikums "to be going to" formā, jāsavieno bilde ar apstākļa vārdiem, kas ir minēti teikumā)
 
7. Viktorīna uz laiku (A2 līmenis, jāizvēlas teikums pareizā "to be going to" formā, atbildei ir dots laika limits)
 
8. Jautājumu ritenis (A2 līmenis, griež riteni un atbild uz doto jautājumu, var spēlēt klasē un nostiprināt runāšanas prasmes)
 
Uzdevumi vārdu krājuma un gramatikas nostiprināšanai
1. Pavēles izteiksme
 
2. Pavēles izteiksme
 
3. Pavēles izteiksme
4. Pavēles izteiksme
 
5. Be going to
 
6. Be going to
 
7. Be going to
 
8. Be going to