Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļi 11-20 – Numbers 11-20 Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus skaitļus no 11 līdz 20.
2. Krāsas – Colours Atkārto 1.klasē apgūtās krāsas, izpilda uzdevumu. Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: coloured, pink, purple, brown, grey.
3. Figūras – Shapes Lasa, klausās, mācās un atkārto jaunos vārdiņus: circle, triangle, square, rectangle, diamond, star.
4. Noderīgo lietu stūrītis Interneta lapas, kurās papildus var mācīties un nostiprināt apgūto vārdu krājumu un gramatiku.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savienošana. Figūras – Matching. Shapes 1. izziņas līmenis zema 2 p. Savieno rakstīto vārdu ar drukāto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Atpazīst rakstīto vārdu.
2. Pārrakstīšana. Skaitļi – Copying. Numbers 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārraksta doto vārdu. Meklē un salīdzina grafiskus apzīmējumus digitālā tekstā, piemēram, krāsa, burtu lielums. (VS.3.2.1.3.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: noraksta īsus vārdus no dotā parauga.
3. Vārds angliski. Figūras un krāsas – Word in English. Shapes and colours 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izlasa vārdu angliski un izvēlas tā tulkojumu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Skaitļa atpazīšana – Recognizing the number 1. izziņas līmenis zema 3 p. Izlasa vārdu un ievelk pie attēla. Skolēna nozīmīgās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju
5. Klausīšanās, ievilkšana. Krāsas un figūras – Listening, Dragging. Colours and shapes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Noklausās vārdu un izvēlas tā rakstveida formu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
6. Vārds zem attēla. Skaitļi – Word under the picture. Numbers 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zem attēla ieraksta vienu no dotajiem vārdiem. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
7. Paslēptie vārdi. Figūras un krāsas – Hidden Words. Shapes and colours 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
8. Kas tas ir? Krāsas un figūras – What is it? Colours and shapes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aplūko attēlu un pievelk atbilstošos vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
9. Izlaistais skaitlis – Omitted number 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izlasa skaitļus un izvēlas izlaisto skaitli. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
10. Jaukti burti. Skaitļi – Mixed letters. Numbers 2. izziņas līmenis augsta 8 p. No dotajiem burtiem veido zināmu vārdu. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
11. Izlaisti burti. Skaitļi – Omitted letters. Numbers 2. izziņas līmenis augsta 9 p. Vārdā ieraksta trūkstošos burtus. No vārdu daļām (morfēmām) darina vārdus. (VS.3.3.1.4.) Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
12. Klausīšanās un tulkošana. Figūras un krāsas – Listening and translating. Shapes and colours 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Latviskajam vārdam klausoties piemeklē tulkojumu. Klausās un/vai lasa vienkāršus, īsus tekstus (piemēram, jautājumus, dialogus), atlasa informāciju un veido ilustrācijas. (VS.3.2.1.2.) Skolēna nozīmīgākās darbības: klausās un atpazīst zināmos vārdus, frāzes, īsus teikumus.
13. Skaitļi augošā secībā – Numbers in ascending order 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Izlasa skaitļa vārdus un sakārto tos augošā secībā. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un saliek pareizā secībā uzdevumā dotos vārdus.
14. Cik daudz – How many 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izlasa jautājumu un attēlā saskaita nepieciešamās figūras. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: precizē daudzumu: skaitļa vārdi 1–20.
15. Klausīšanās. Kas tas ir? Krāsas un figūras – What is it? Colours and shapes 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noklausās atbildi un izvēlas pareizo attēlu. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: klausās un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļu 1-10 atkārtojums – Repetition of numbers 1-10 Citi vidēja 0 p. Atkārto skaitļus no 1 līdz 10, savieno skaitli ar vārdu.
2. Krāsas – Colours Citi vidēja 7 p. Atkārto 1.klasē apgūtās krāsas, izpilda uzdevumu, savieno attēlu ar vārdu.
3. Paslēptie vārdi. Skaitļi 1-20 – Hidden words. Numbers 1-20 Citi vidēja 6 p. Burtu rindā meklē zināmus vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: atpazīst zināmus vienkāršus vārdus to rakstveida formā.
4. Kas tas ir? Krāsas un figūras – What is it? Colours and shapes Citi vidēja 4 p. Aplūko attēlu un pievelk atbilstošos vārdus. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: lasa un savieno tekstuālu un vizuālu informāciju.
5. Klausīšanās un rakstīšana. Skaitļi – Listening and writing. Numbers Citi vidēja 6 p. Noklausās vārdu un uzraksta skaitli. Skolēna nozīmīgākās darbības mācību satura apguvei: precizē daudzumu: skaitļa vārdi 1–20.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es skaitu un krāsoju I 00:20:00 vidēja 26 p. Zina pamatvārdus – krāsas, skaitļa vārdus 1-20, ģeometriskās pamatfigūras plaknē; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es skaitu un krāsoju II 00:20:00 vidēja 40 p. Zina pamatvārdus – krāsas, skaitļa vārdus 1-20, ģeometriskās pamatfigūras plaknē; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.
2. Es skaitu un krāsoju III 00:30:00 augsta 52 p. Zina pamatvārdus – krāsas, skaitļa vārdus 1-20, ģeometriskās pamatfigūras plaknē; zina vārdus un to tulkojumu, atpazīst rakstību un noklausoties saprot vārdu.