Lai papildus mācītos un nostiprinātu krāsas, skaitļus un figūras angliski.
 
Video
Krāsas
Krāsas 1
Mācās krāsas, garš, amerikāņu rakstība
 
Krāsas 2
Mācās pamatkrāsas un arī papildkrāsas ko tās veido, amerikāņu rakstība
 
Krāsas 3
Mācās krāsas (Amerikāņu rakstība)
 
Krāsas 4
Mācās krāsas (Amerikāņu rakstība)
 
Skaitļi
Skaitļu dziesma 1
Mācās skaitļus 1 – 20
 
Skaitļu dziesma 2
Līdzīgs iepriekšējam, bet cits zīmējums
 
Skaitļu dziesma 3
Mācās skaitļus 1 - 20
 
Skaitļu dziesma 4
Skaitļi no 1 līdz 10
 
Skaitļu dziesma 5
 
Figūras
Figūru dziesma 1
Mācās vienkāršākās figūras
 
Figūru dziesma 2
Mācās vienkāršākās figūras
 
Figūru dziesma 3
Dziesma par figūrām, kuras ir visapkārt
 
Spēles krāsu nostiprināšanai
Vocabulary; Sauc krāsu, jāuzklikšķina
Spelling; Missle Defense — jāuzklikšķina uz pareizi uzrakstīta vārda un jāiznīcina raķetes, grūta
Spelling; Collect the Stars — Vārdu pareizrakstība, grūta
Questions; Treasure Chest — Jānoklausās jautājums (uzzīmēta krāsa), jānoklausās iespējamās atbildes un pareizais dimants jāievelk lādē
Questions; English Carnival  — Noklausās jautājumu un atbild YES vai NO par krāsām
Questions; Slap — Noklausās jautājumu, turot balto "plaukstu" noklausās krāsu un uzvelk virsū; ja ilgi kavējas sarkanā "plauksta" var uzbraukt pirmā, grūta, jo ātri jāreaģē
Ar gramatiku
Grammar; Basketball — Izvēlas jautājuma grūtības pakāpi, izvēlas pareizo atbildi un met bumbu grozā
Grammar; Pirate Challege — Izlasa jautājumu, no katra stabiņa izvēlas vienu vārdu, lai veidotos atbilde; nospiež "check", lai pārbaudītu
 
Spēles skaitļu nostiprināšanai
Skaitļi 1-10
Savieno skaitli ar vārdu
 
Skaitļi 11-20
Savieno skaitli ar vārdu
  
Spēles figūru nostiprināšanai
Spēle
Derēs tikai 1. līmenis, jāatšķir vienkāršas figūras
 
Atsauce:
www.youtube.com, Hogi! Pinkfong, Learn Colors with Hogi's Friends
www.youtube.com, English Singsing, Kids vacabulary - Color
www.youtube.com, ELF Kids Videos, Learn Colors - Preschool Chant
www.youtube.com, Hogi! Pinkfong, Learn Colors with Pinkfong
www.youtube.com, The Singing Walrus, Counting Numbers / Numbers 1-20 Lesson for Children
www.youtube.com, The Singing Walrus, Number song 1-20 for children / Counting numbers
www.youtube.com, Super Simple Songs, Count And Move
www.youtube.com, Cartoons TV - Nursery Rhymes And Kids Songs, Number Song
www.youtube.com, Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories, Counting 1 to 10 / Number Song
www.youtube.com, The Singing Walrus, Shapes song for kids
www.youtube.com, The Kiboomers - Kids Music Channel, Shapes Songs for Children
www.youtube.com, Pinkfong Baby Shark - Kids' Songs & Stories, Shapes Are All Around