3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Pārrakstīšana. Skaitļi – Copying. Numbers 3 p.
2. Vārds angliski. Figūras un krāsas – Word in English. Shapes and colours 3 p.
3. Skaitļa atpazīšana – Recognizing the number 3 p.
4. Klausīšanās, ievilkšana. Krāsas un figūras – Listening, Dragging. Colours and shapes 3 p.
5. Paslēptie vārdi. Skaitļi 1-20 – Hiding Words. Numbers 1-20 6 p.
6. Vārds zem attēla. Skaitļi – Word under the picture. Numbers 8 p.