publicēts:

Informēs par projekta „Jēgpilnie mājasdarbi” pirmajiem rezultātiem

Šogad projektā „Jēgpilnie mājasdarbi” iesaistītās skolas ir sākušas darboties portālā Uzdevumi.lv, lai samazinātu skolēnu slodzi, ko audzēkņi velta mājas darbu pildīšanai, vienlaikus nodrošinot viņiem iespēju saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti par veikto uzdevumu.