Diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6. klases pildīs portālā Uzdevumi.lv

Šī gada 7. martā diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6. klašu skolēniem būs iespēja kārtot digitālā formātā izglītības portāla Uzdevumi.lv platformā. Tiešsaistes darbs veidots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un būtiski atvieglos vērtēšanas procesu, kā arī veicinās skolēnu digitālo kompetenci.

 

Pieteikties diagnosticējošā darba izpildei tiešsaistē 

 

Iespēja kārtot diagnosticējošos darbus tiešsaistē ir veiksmīgi pārbaudīta metode skolēnu zināšanu pārbaudē. Pērnā gada aprīlī tika aizvadīts pilotprojekts, bet jau septembrī, veicot nelielus uzlabojumus, organizēts pirmais tiešsaistes diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā 10. klasēm. 

Skolotāji, kuri vadījuši tiešsaistes diagnosticējošo darbu izpildi, šādu sistēmu vērtē atzinīgi, par tiešsaistes darba priekšrocībām minot automātisku darbu vērtēšanu un datu pārsūtīšana VISC, ātrāku rezultātu paziņošanu, kā arī laika un skolas resursu ietaupījumu. Veiksmīgā projekta rezultātā Uzdevumi.lv un VISC pieņēmuši lēmumu turpināt sadarbību, arī šogad organizējot tiešsaistes darbu. 

Atšķirībā no iepriekš aizvadītajiem darbiem tiešsaistē, 6. klašu diagnosticējošajā darbā tiks ietverti arī atvērtie jautājumi. Darba 24 uzdevumus automātiski izlabos Uzdevumi.lv sistēma, bet piecus atvērtos uzdevumus skolotājs vērtēs tiešsaistē. Rezultātu apkopošanu un nosūtīšanu Valsts izglītības satura centram Uzdevumi.lv sistēma veiks automātiski, līdz ar to tiks būtiski ietaupīts skolotāju laiks un izslēgta iespēja kļūdīties, ievadot datus ar roku.

Skolas, kuras nevar nodrošināt visiem skolēniem vienlaicīgu darba veikšanu tiešsaistē, to varēs veikt pa grupām laika posmā no plkst. 8:00 līdz plkst. 12:00. Tāpat ir nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbu veikt tiešsaistē, bet daļai - drukātā formātā. Tiešsaistes darbs būs saturiski identisks darba drukātajai versijai. Darba izpildei skolas var pieteikties līdz 27.februārim, aizpildot pietiekšanās formu šeit.

Portāla Uzdevumi.lv mērķis, pielāgojot diagnosticējošo darbu izpildei tiešsaistē, ir veicināt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī modernizēt un atvieglot darbu vērtēšanas un analīzes procesu.

Jau kopš 2009. gada portālā Uzdevumi.lv skolotājiem no visas Latvijas ir iespēja veidot tiešsaistes jeb elektroniskos pārbaudes darbus vai mājasdarbus un nosūtīt tos skolēniem. Šāda sistēma atvieglo un palīdz dažādot mācību procesu gan skolotājiem, gan skolēniem. 

Portālā ir pieejami materiāli arī patstāvīgai mācību priekšmetu apguvei - uzdevumi, teorija un testi 1. - 12. klasei. 2016./2017. mācību gadā portālā ir reģistrējušies vairāk nekā 140 000 lietotāju un pieejami vairāk nekā 5 000 000 uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir izveidoti vairāki varianti, līdz ar to skolēnam, iesniedzot nepareizu atbildi, ir iespēja uzdevumu pildīt atkārtoti, katru reizi saņemot jaunu tā paša uzdevuma variantu.

Skolēni, pildot uzdevumus, uzreiz pēc atbildes iesniegšanas saņem novērtējumu, redz pareizo atbildi un atbildes skaidrojumu, tādējādi mācoties paši no savām kļūdām. Turpretī skolotāju sūtītos tiešsaistes pārbaudes darbus vai mājasdarbus sistēma izlabo automātiski, tādējādi ietaupot pedagoga laiku. Savukārt Uzdevumi.lv reģistrētie vecāki saņem detalizētu informāciju par bērna sasniegtajiem rezultātiem portālā.
 

publicēts: