Informēs par projekta „Jēgpilnie mājasdarbi” pirmajiem rezultātiem

Trešdien, 25.janvārī, plkst. 15.00 Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā (Miera ielā 62) notiks seminārs, kurā varēs uzzināt par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) atbalstītā projekta „Jēgpilnie mājasdarbi” pirmajiem rezultātiem. Seminārā piedalīsies RD IKSD Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) asociētā profesore Linda Daniela, portāla Uzdevumi.lv direktors Edgars Škutāns un projektā iesaistīto skolu direktori.

Projekta “Jēgpilnie mājasdarbi” mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt mājas darbu vietu un lomu bērnu jēgpilnā mācīšanās procesā,  kā arī veicināt skolēnu sasniegumu motivāciju.
Projekts tapis pēc 10 Rīgas vidusskolu iniciatīvas, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) mācībspēkiem. 

Šogad projektā „Jēgpilnie mājasdarbi” iesaistītās skolas ir sākušas darboties portālā Uzdevumi.lv, lai samazinātu skolēnu slodzi, ko audzēkņi velta mājas darbu pildīšanai, vienlaikus nodrošinot viņiem iespēju saņemt tūlītēju atgriezenisko saiti par veikto uzdevumu. Ieguvums ir arī skolotājiem, jo portāla iespēju izmantošana samazina mājas darbu labošanai nepieciešamo laiku.

Projektā piedalās Rīgas Rīnužu vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Rīgas 84. vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola, Rīgas 53. vidusskola, Rīgas 28. vidusskola, Rīgas 80. vidusskola, Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola, Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola un Rīgas Teikas vidusskola.

Īstenojot projektu "Jēgpilni mājasdarbi",  šīs skolas vēlas panākt, lai tiktu  atvieglota skolēnu slodze, tādējādi attīstot bērna pozitīvo attieksmi pret mācībām un  nodrošinot skolēnu motivāciju mācīties; izstrādāts un praksē pārbaudīts pedagoga darbības modelis, kurā mājasdarbu loma mainās, kļūstot par jēgpilnas mācīšanās sastāvdaļu; aktualizēts mācību priekšmetu saturs; aprobēta Somijas pieredze jēgpilnu mājasdarbu izmantošanā mācību procesā.
 

Informāciju sagatavoja:
Dzintra Āboliņa – RD Sabiedrisko attiecību nodaļa

publicēts: