Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
716
Skolotāji
Skolotāji
54
Klases
Klases
28

Par izglītības iestādi

Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju darba kvalitāti katru gadu apliecina 12. klašu jauniešu iegūtie rezultāti valsts pārbaudes darbos, kas ir pamats turpmākajai izglītībai Latvijas un Eiropas augstskolās.

Skolas mājaslapa: http://www.tvg.edu.lv

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.