Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
746
Skolotāji
Skolotāji
67
Klases
Klases
151

Par izglītības iestādi

2011./2012. mācību gadā uzņems šādās izglītības programmās.

Ar pamatskolas izglītību (pēc 9.klases):

Autotransports (automehāniķis) - 4 gadi;(stipendija)

Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists) - 4 gadi;(stipendija)

Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) - 4 gadi;(stipendija)

Lauksaimniecība (Lauku īpašuma apsaimniekotājs) - 4 gadi( stipendija)

Sekretariāta un biroja darbs (sekretārs) - 4 gadi (stipendija) 

Pēc 7. klases:
Ēdināšanas pakalpojumi (pavāra palīgs) - 3 gadi (stipendija).

Mācību laikā var saņemt ESF mērķstiepndiju 2. - 4. kursu audzēkņi līdz 50 Ls ,bet 1. kursu audzēkņi līdz 20 Ls.
Katrā izglītības programmā uzņems ne vairāk kā 25 audzēkņus.

Iestājpārbaudījumi:
Pārrunas,
Pamatskolas beigšanas dokumentu vidējā atzīme.

Dokumentu iesniegšana no 13. jūnija darba dienās 9.00 - 16.00 

Uzņemšanas komisijas sēdes 28.jūnijā un 19. jūlijā plkst.10.00 

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.