Profesionālās izglītības kompetences centrs "Kandavas Lauksaimniecības tehnikums"

Tālu pasaulē izklīduši skolas absolventi, bet līdzi viņi paņēmuši ceļamaizi visam mūžam. Saulaine lepojas ar absolventiem ,kas profesionāli strādā savā jomā. Atmiņas par savu skolas laiku apkopotas 4 grāmatās ,,Tēvzemes arāju cilts”.

Skolā ir iespēja apgūt pēc pamatskolas beigšanas kvalifikācijas-automehāniķis, lauku īpašuma apsaimniekotājs, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, viesmīlības pakalpojumu speciālists. Pēc 7.klases var apgūt pavāra palīga kvalifikāciju. Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ESF mērķstipendiju. Skolā ERAF projekta ietvaros notiek mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana. Ir iespēja piedalīties meiteņu korī, sporta pulciņos, deju kolektīvā.

Skolai ir dienesta viesnīca, maksa 5 Ls mēnesī, ēdnīca, kur iespējams paēst brokastis, pusdienas, vakariņas. Skola atrodas 3 km attālumā no Bauskas, laba satiksme(Bauska,Jelgava,Dobele,Rīga).

Atvērto durvju diena 20.aprīlī plkst 10:00.

Skatiet skolas mājas lapu  www.saulainespv.lv

Informācija apkopota plkst.