Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
243
Skolotāji
Skolotāji
25
Klases
Klases
18

Par izglītības iestādi

2019. / 2020. m. g. skolā mācās 254 skolēni, strādā 32 skolotāji (11 no tiem ieguvuši izglītības zinātņu un profesionālo maģistra grādu, maģistrantūrā mācības turpina 3 skolotāji)

Ņemot vērā skolas vajadzības, 13 skolotāji (40 %) mācījušies un ieguvuši 2. specialitāti

Vaiņodes vidusskolā tiek realizētas  šādas izglītības programmas:

  • Vispārējas izglītības pamatskolas programma
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Vidusskolēniem tiek piedāvāti izvēles priekšmeti –

  • ģeogrāfija
  • veselības mācība
  • trešā svešvaloda (vācu)
  • ekonomika

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.