Vaiņodes vidusskola

PIEDĀVĀ

 • iespēju katram veidot harmonisku un vispusīgu savu personību, veidot pamatu savai karjerai kā dzīvei.Ik gadus, piedaloties mācību priekšmetu un projektu  olimpiādēs, skolēni gūst godalgotas vietas Kurzemes novadā un valstī.
 • plašu un daudzveidīgu interešu izglītības darbu –

3 kori, 6 vokālie ansambļi, 7 tautas deju kolektīvi, vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš, kokapstrādes pulciņš, latviskās dzīvesziņas pulciņš, teātra pulciņš, konstruēšanas pulciņš, robotikas - elektronikas pulciņš, novadpētniecības pulciņš “Skolas faktu mednieki”, Vaiņodes novada jaunsargu vienība.

 • iespēju piedalīties ESF projektu īstenošanas aktivitātēs

2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2017., 2018. gadā jaunieši izcīnījuši Latvijas čempiona  titulu dažādās vecuma grupās.

Gan kori (skolotāja Baiba LEITE), gan deju kolektīvi (skolotāja Maira STRĒLE) piedalās gan skolēnu, gan pieaugušo Dziesmu un deju svētkos. 5. -11. klašu meiteņu koris XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru finālskatē tika apbalvots ar Zelta diplomu.

Skolas īpašie piedāvājumi

 • B kategorijas autovadītāju tiesību ieguve
 • Peldētapmācība 2. klases skolēniem
 • Jaunsargu nodarbības
 • Valsts aizsardzības mācība (10.klase)
 • Organizētas nodarbības Liepājas Medicīnas koledžā (RSU Liepājas filiāle) (10.klase)
 • Drāmas un publiskās runas nodarbības (10.klase)
 • Sadarbība ar LiepU sagatavošanās programmu iestājai augstskolā (ZPD, brīvprātīgais darbs) (10.klase)
 • Nodarbības
  • Liepājas rajona Sporta skolas handbola nodaļā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2017., 2018. gadā jaunieši izcīnījuši Latvijas čempiona  titulu dažādās vecuma grupās)
  • Liepājas rajona Sporta skolas futbola nodaļā

 Skolēni veiksmīgi apvieno mācības Vaiņodes vidusskolā  un nodarbības Vaiņodes mūzikas un mākslas skolā.

Informācija apkopota plkst.