Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
245
Skolotāji
Skolotāji
24
Klases
Klases
22

Par izglītības iestādi

Skolā īstenotās mācību programmas:

* Pamatizglītības programma
* Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) izglītības programma
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
* Vispārējās vidējās izglītības|Vispārizglītījošā virziena programma

Skolas mājaslapa: http://www.r28vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji