Rīgas 28. vidusskola

Rīgas 28.vidusskola atrodas Sarkandaugavas mikrorajonā. Skola dibināta 1946. gadā 1. jūlijā, kad 13. pamatskola, kas atradās Sarkandaugavas ielā 24, tika pārdēvēta par 28. vidusskolu. Skolā mācības notika latviešu un krievu valodā. Kopš 1967.gada skolas adrese ir Rīgā, Sliežu ielā 23, LV – 1005.

Rīgas 28.vidusskola ir Rīgas domes dibināta Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno trīs vispārējās vidējās izglītības programmas, pamatizglītības programmu un interešu izglītības programmas.

Skolā strādā 35 skolotāji, visi- ar augstāko izglītību , no tiem

17 pedagogi ir maģistri.
 

Skolā īstenotās mācību programmas:

* Pamatizglītības programma
* Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) izglītības programma
* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
* Vispārējās vidējās izglītības|Vispārizglītījošā virziena programma


Kontakti:

Direktors: Guntars Jirgensons
Mācību valoda: Latviešu
Tālrunis: 67395842
Fakss: 67395842
E-pasts: r28vs@riga.lv
Tīmekļa vietne: www.r28vsk.lv
Juridiskā adrese: SLIEŽU IELA 23, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005
 

Informācija apkopota plkst.