Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
482
Skolotāji
Skolotāji
49
Klases
Klases
31

Par izglītības iestādi

Skolā tiek realizētas 10 licencētas un akreditētas izglītības programmas:

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,
- Pirmsskolas izglītības programma
- Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma
- Pamatizglītības programma
- Pamatizglītības otrā posma izglītības programma
- Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens
- Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens
- Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens
- Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētais virziens

Skolas mājaslapa: http://k2v.kuldiga.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.