Kuldīgas 2. vidusskola

Skolā tiek realizētas 10 licencētas un akreditētas izglītības programmas:

- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
- Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,
- Pirmsskolas izglītības programma
- Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma
- Pamatizglītības programma
- Pamatizglītības otrā posma izglītības programma
- Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens
- Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens
- Vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošais virziens
- Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētais virziens

- Katram vidusskolēnam 3 gadu laikā jāizstrādā un jāaizstāv  zinātniski pētnieciskais darbs.

- Jāapgūst divas svešvalodas, tiek piedāvāta iespēja apgūt arī 3. svešvalodu.

Papildus - sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības un Menedžmenta akadēmiju un Rīgas komercskolu,  visiem vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja par maksu apgūt komerczinību programmu "Esi līderis!" - 210 st. 3 gados.

Adrese: Jelgavas iela 62, Kuldīga LV-3301
Tālrunis: 63322351
E-pasts: kuldiga2vsk@kuldiga.lv

Informācija apkopota plkst.