Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
382
Skolotāji
Skolotāji
29
Klases
Klases
19

Par izglītības iestādi

2014./2015. m .g. Priekuļu vidusskolā mācās 407 izglītojamie.
Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas: 
Pamatizglītības programma (kods 21011111); 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011). 

Mājaslapa: http://www.vidusskola.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.