Priekuļu vidusskola

2014./2015. m .g. Priekuļu vidusskolā mācās 407 izglītojamie.
Skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas
Pamatizglītības programma (kods 21011111); 
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011). 

Papildus izglītības programmām skolā tiek īstenota Ekoskolu programma. Par īpašiem sasniegumiem vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Priekuļu vidusskolai piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums, un devīto reizi mastā pacelts Zaļais karogs.

Papildus vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja apgūt komerczinību programmu „Esi līderis!” un vācu valodu.

Izglītojamiem padziļinātai mācību priekšmeta apguvei tiek piedāvātas papildus fakultatīvās nodarbības matemātikā 1., 3.,12. klasē, krievu valodā 6. klasē, latviešu valodā 9. klasē, angļu valodā 9.-12. klasē. Sporta stundu ietvaros skolēni apgūst peldētprasmi baseinā „Rifs”.

Pateicoties Priekuļu novada pašvaldības finansiālajam atbalstam, 10.- 12. klašu skolēni, kuriem vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir no 7.0 līdz 8,0, ballēm no septembra līdz maijam saņem stipendiju 15.00 vai 22.00 EUR. 

Tiek atbalstīti arī 1.-9. klašu skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi mācību darbā: mācību gada beigās 1.-4. klašu skolēniem tiek atmaksāta vienas dienas ekskursija; 5.-6. klašu skolēni saņem dāvanu karti 15.00 EUR vērtībā; 7.-9. klašu skolēni naudas balvu 22.00 EUR.

Izglītojamiem ir plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos: sarīkojuma un tautiskajās dejās, korī, sporta spēļu pulciņos, skolas avīzes „Aplis” veidošanā, lietišķās mākslas un EKO pulciņā, kā arī ir iespēja darboties Jaunsargu grupā. 

Skolēniem skolas telpās ir pieejama arī Cēsu Sporta skolas finansētā programma (futbols). Sadarbojoties ar Alfrēda Kalniņa mūzikas skolu, mūsu skolas skolēni pēc mācību stundām var apgūt klavierspēli, kokles, vijoles, saksofona un flautas spēli.

Pēc mācību stundām 1.-4. klašu skolēniem, kuri gaida autobusu, ir iespēja palikt pagarinātās dienas grupā. Skolā darbojas logopēds. Ir labs medicīnisko pakalpojumu pieejamības nodrošinājums (zobu higiēnists, medmāsa). 

Valsts un pašvaldības finansētas pusdienas 1.-6. klašu skolēniem.
Skola regulāri iesaistās programmās “Skolas piens” un “Skolas auglis”, tāpēc 1.-9. klašu skolēniem piedāvājam katru dienu dzert pienu un ēst Latvijā audzētus ābolus.

Priekuļi, Cēsu prospekts 46,
Priekuļu pagasts, Priekuļu novads,
LV-4126

Kontakti:

Tālrunis: 64107837

Epasts: kanceleja@vidusskola.lv

Informācija apkopota plkst.