Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1318
Skolotāji
Skolotāji
63
Klases
Klases
59

Par izglītības iestādi

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS VIDUSSKOLĀ
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma;
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma;
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS PAMATSKOLĀ
vispārējā pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programma;
vispārējā pamatizglītības profesionāli orientētā mūzikas virziena programma. Programmas ietvaros skolēni apgūst viena instrumenta spēli un darbojas vienā no skolas muzikālajiem kolektīviem.

Mājaslapa: http://r6vsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.