Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
115
Skolotāji
Skolotāji
15
Klases
Klases
15

Par izglītības iestādi

Sesavas pamatskola ir Jelgavas novada domes dibināta izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas.

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.