Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
251
Skolotāji
Skolotāji
28
Klases
Klases
17

Par izglītības iestādi

Mazsalacas vidusskola ir Mazsalacas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, speciālās pamatizglītības
programmas, korekcijas un interešu izglītības programmas.

Mājaslapa: http://mazsalacasvsk.lv/

Reģistrētie skolotāji