Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
262
Skolotāji
Skolotāji
37
Klases
Klases
18

Par izglītības iestādi

Mazsalacas vidusskola ir Mazsalacas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, speciālās pamatizglītības
programmas, korekcijas un interešu izglītības programmas.

Mājaslapa: http://mazsalacasvsk.lv/

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.