Mazsalacas vidusskola

1917. g. 6.novembris
Nodibinās skolas biedrība, kuras mērķis ir izveidot vidusskolu.
1918.g. 10.oktobris
Skolas biedrības valde pieņem par skolas direktoru Jānis Viklandu un iesāka mācības Jūlija Ores namā.
1919.g. 1.septembris
Pēc aktīvas karadarbības beigšanas atjaunojas regulārs mācību darbs. Par direktoru Mazsalacas Skolas biedrības vidusskolā sāk strādāt Arnolds Treimanis, kurš skolu vada 20 gadus.
1924.g.
Skolas biedrībai piešķir Valtenberģu muižas centru ar nodegušo pili un parku.
1929.g.
Iesākas Valtenberģu pils telpu atjaunošana un piemērošana skolas vajadzībām.
1929. – 1934.g.
Mazsalacas Skolas biedrības ģimnāzijas darbība pārbūvētajā pilī.
1939.g. 17.jūlijs
Ģimnāziju apmeklē valsts prezidents Kārlis Ulmanis.
1934.g 16.septembris – 1944.g. 20. maijs
Skolēni mācās valsts ģimnāzijā
1941.g. jūlijs
Pilsētā ienāk vācu karaspēka daļas un iekārtojas ģimnāzijas telpās. Mācības līdz 1945.g. 1.septembrim notiek Rīgas ielā 1 un Baznīcas ielā 19
1946.g. 8.marts – 1974.g.
Par Mazsalacas vidusskolas (nosaukums no 1944.g. 1.okt.) direktoru ieceļ 10. izlaiduma absolventu Jānis Osi, kurš skolu vada 28 gadus.
1974.g. – 1980.g.
Mazsalacas vidusskolu vada Māris Ruberts.
1975.g. 29.oktobris
Tiek likts pamatakmens skolas jaunajai ēkai.
1976.g. 1.septembris
Skolēni sāk mācības jaunajā ēkā.
1980.g. 1.septembris – 1989.g. 23. augusts
Mazsalacas vidusskolu vada direktors Mihails Siņicins.
1989.g. 23.augusts – 1997.g. 31.augusts
Mazsalacas vidusskolu vada direktors Guntars Bērziņš.
No 1998.g. 1.septembra
Skolu vada direktore Inese Bērziņa.
2001.g.
Realizēts projekts – siltina jauno skolu, rekonsturē jumtu un pārveido ēkas vizuālo tēlu.
2001.,2002.g.
Atjauno Valtenberģu muižas fasādi.
2009.g. 17.augusts
Skolu apmeklē Valsts prezidents Valdis Zatlers.

 

Adrese:  "Parka 30", Mazsalacas pagasts, Mazsalacas novads, LV-4215
Tālr./fakss: 64251270
E-pasts: vidusskola@mazsalacasnovads.lv
Direktore - Zaiga Ivana, t.26568240, zaiga.ivana@mazsalacasnovads.lv
Mājaslapa: http://mazsalacasvsk.lv/

Informācija apkopota plkst.