Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1379
Skolotāji
Skolotāji
94
Klases
Klases
76

Par izglītības iestādi

Skola īsteno šādas izglītības programmas:

1) Pamatizglītības programma
2) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma    
3) Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
4) Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
5) Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
6) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma    7) Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
8) Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma    
9) Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
10) Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma

Skolas mājaslapa: http://www.ogres1v.lv/

Reģistrētie skolotāji