Reģistrētie lietotāji:

Skolēni
Skolēni
1670
Skolotāji
Skolotāji
101
Klases
Klases
83

Par izglītības iestādi

Skola īsteno šādas izglītības programmas:

1. Pamatizglītības programma

2. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas A virziens (sociālās un humanitārās zinātnes)

5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas B virziens (komercdarbība)

6. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas C virziens (teātra māksla)

7. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

8. Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma (12.klase Vakara un neklātienes nodaļā)

9. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (vakara maiņa Vakara un neklātienes nodaļā)

Tālrunis: 65035929

E-pasts: ogres1vsk@ogresnovads.lv

Skolas mājaslapa: http://www.ogres1v.lv

 

Reģistrētie skolotāji

Informācija apkopota plkst.